NCS

Paleta kolorów NCS

Wzornik zawiera kolory zbliżone do klasyfikacji wg NCS. 

Obraz na monitorze ani wydruk nie są jednak w stanie odzwierciedlić rzeczywistych barw.

W celu dokładnego sprecyzowania koloru niezbędne jest posłużenie się oryginalnym wzornikiem.